Γραβιέρα Νάξου Κουφόπουλος

Γραβιέρα Νάξου Κουφόπουλος

Ολόκληρο και μισό κεφάλι

Γραβιέρα Παραμυθιάς Παπαδόπουλος

Γραβιέρα Παραμυθιάς Παπαδόπουλος

Ολόκληρο και μισό κεφάλι

Γραβιέρα Αμφιλοχίας Κατοίκος

Γραβιέρα Αμφιλοχίας Κατοίκος

Μισό κεφάλι 3 kg περίπου

Κεφαλοτύρι Παραμυθιάς Παπαδόπουλος

Κεφαλοτύρι Παραμυθιάς Παπαδόπουλος

Ολόκληρο και μισό κεφάλι

Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας Κατοίκος

Κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας Κατοίκος

Μισό κεφάλι 3 kg περίπου

Πεκορίνο Αμφιλοχίας Κατοίκος

Πεκορίνο Αμφιλοχίας Κατοίκος

Μισό κεφάλι 3 kg και τέταρτο 1,5 kg περίπου

Γραβιέρα Κατερίνης Lavery

Γραβιέρα Κατερίνης Lavery

Μισό Κεφάλι 5 kg περίπου

Γραβιέρα Κρήτης Εμμ. Πλυμάκης

Γραβιέρα Κρήτης Εμμ. Πλυμάκης

Κεφάλι 3, 5 και 15 kg περίπου

Γραβιέρα Κρήτης Ξυλούρης

Γραβιέρα Κρήτης Ξυλούρης

Κεφάλι 8 kg περίπου

Γραβιέρα Κρήτης Τζουρμπάκης

Γραβιέρα Κρήτης Τζουρμπάκης

1/2 κεφάλι 6 kg περίπου

Γραβιεράκι Κρήτης Ξυλούρης

Γραβιεράκι Κρήτης Ξυλούρης

Κεφάλι 1,5 & 3 kg περίπου

Γραβιέρα Αμφιλοχίας Ζάγκας

Γραβιέρα Αμφιλοχίας Ζάγκας

Κεφάλι 10 kg περίπου

Κεφαλοτύρι Αμφιλοχίας Ζάγκας

Κεφαλοτύρι Αμφιλοχίας Ζάγκας

Κεφάλι 10 kg περίπου

Γραβιέρα Βυτίνας Τσασουλής

Γραβιέρα Βυτίνας Τσασουλής

Κεφάλι 12 kg περίπου και σε μισό