Μπάτζος Παραδοσιακός

Μπάτζος Παραδοσιακός

Τεμάχιο 500 gr περίπου

 Σφέλα Μεσσηνίας Μέμμος

Σφέλα Μεσσηνίας Μέμμος

Συσκευασία περίπου 400 gr

Χαλλούμι Κύπρου Somis

Χαλλούμι Κύπρου Somis

Σταθερού βάρους τεμάχιο 225 gr

Χαλλούμι Κύπρου αιγοπρόβειο

Χαλλούμι Κύπρου αιγοπρόβειο

Σταθερού βάρους τεμάχιο 225 gr